This slideshow requires JavaScript.

Sồi trắng
Sồi đỏ
Dương vàng
Anh đào
Óc chó
Tần bì trắng
Phong cứng
Phong mềm
Phong Biển Thái Bình Dương
Bạch đàn
Mại châu
Đoạn
Trăn

Độ dày: 25 / 32 / 38 / 52 / 64 mm

Autumn